Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Kế hoạch hoạt động đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá năm học 2013 - 2014 (19/11/2013)

     SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 24/KH-THPT HĐ                                           
Hòn Đất, ngày 20  tháng 10 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂM HỌC 2013 - 2014
 
         Căn cứ các văn bản chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và tình hình thực tế, trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học 2013 - 2014 như sau:
 
 I- Thực trạng hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG và quản lý hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG:
             Khái quát tình hình của nhà trường:
     - Trường có 935 HS với 25 lớp, 58 GV, 4 CBQL, 8 NV.
     - 25 phòng học, 2 phòng TN&TH, 3 phòng máy tính, 3 phòng máy chiếu, 1 thư
      viện.
1. Mặt tích cực:
- Ban giám hiệu trường đã tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
- Được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã được đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học với 03 phòng máy chiếu, 03 phòng máy vi tính, 02 phòng thực hành thí nghiệm.
- Ban giám hiệu trường đã lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy cho giáo viên, đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ.
- Đa số giáo viên đã xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
2. Mặt tồn tại, hạn chế:
- Một bộ phận giáo viên vẫn chưa thực sự quyết tâm và tin tưởng thực hiện được việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Kiến thức, năng lực chuyên môn một số giáo viên chưa đáp ứng được việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Hiện nay trường có 58 giáo viên đứng lớp giảng dạy, một số giáo viên còn trẻ, kinh nghiệm dạy học chưa nhiều, một số giáo viên có tuổi nghề và tuổi đời cao nhưng khả năng ứng dụng CNTT hạn chế.
- Chất lượng đầu vào còn thấp, khả năng tiếp thu của nhiều học sinh còn rất hạn chế, thụ động do bị hổng kiến thức căn bản từ các năm học trước, một bộ phận học sinh có ý thức học tập chưa tốt. Sự chủ động, tích cực của phần lớn HS trong các bài học chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế; khả năng tự học chưa cao...
- Một số tổ chuyên môn chưa đề ra các giải pháp hữu ích làm thay đổi căn bản phương pháp dạy học.
- Công tác kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG của cán bộ quản lý đối với đội ngũ giáo viên chưa được đầu tư đúng mức như thể chế hoá, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá, việc đánh giá về nghiệp vụ giáo viên, về đổi mới quá trình giáo dục. Do đó, hiệu quả tác động đến việc đổi mới của giáo viên còn thấp, tính nể nang trong đánh giá vẫn còn.
- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy và học theo hướng đổi mới phương pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của người học mặc dù đã được trang bị và chú trọng đầu tư, song chưa đáp ứng được nhu cầu cho việc đổi mới PPDH, KTĐG nên việc đổi mới PPDH, KTĐG và hiệu quả công tác giáo dục chưa cao.
- KTĐG vẫn cơ bản chú trọng đến điểm số, việc đánh giá quá trình hầu như chưa được thực hiện; chưa đẩy mạnh việc đánh giá kĩ năng thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học của HS...
II. Kế hoạch đổi mới PPDH, KTĐG và quản lý hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG:
1. Mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt:
    1.1. Mục tiêu
       a) Đối với giáo viên:
- Thực hiện nghiêm qui chế CM. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong điều kiện hiện có của nhà trường. Thực hiện soạn giảng đầy đủ, đúng thời gian quy định, luôn có sự đổi mới và giảng dạy được ít nhất 2 tiết có ứng dụng CNTT/năm học, thực hiện 01 bài giảng minh họa/học kỳ.
- Sử dụng hợp lý và tối đa thiết bị dạy học hiện có, đồng thời cố gắng tự làm thêm ĐDDH để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Nghiên cứu và xác định đúng trọng tâm của chương trình, hướng dẫn học sinh phương pháp học tập bộ môn phù hợp.
- Phối hợp với gia đình trong việc đôn đốc, kiểm tra việc học tập của học sinh.
- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia dự thi HS giỏi các cấp và tham dự thi giải toán trên máy tính Casio do Sở GD&ĐT tổ chức; có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém để nâng cao chất lượng giáo dục.
       b) Đối với học sinh
- Chấp hành tốt các qui định về nề nếp học tập của trường, của GV bộ môn, dưới sự hướng dẫn của GV, tự tạo cho mình một phương pháp học tập thích hợp, có hiệu quả trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo các tiêu chí của phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập và trong thi cử.
1.2. Chỉ tiêu:
- 100% cán bộ , giáo viên thực hiện chương trình, kế hoạch dạy - học nghiêm túc
- 100% giáo viên có sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong giảng dạy.
- 100% các tổ chuyên môn xây dựng được kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm ra đánh giá.
2. Nội dung các hoạt động:
 • Ban giám hiệu quan tâm thay đổi nhận thức của CB quản lý, GV, CNV, PH, HS về đổi mới PPDH, KTĐG, triển khai đầy đủ các văn bản có liên quan về đổi mới PPDH, KTĐG.
 • Chú trọng nâng cao năng lực đổi mới PPDH, KTĐG cho giáo viên.
 • Tăng cường cơ sở vật chất hỗ trợ đổi mới PPDH, KTĐG.
 • Tăng cường, kiểm tra giám sát hoạt động  đổi mới PPDH, KTĐG của giáo viên.
 • Từng học kì và cuối năm học, BGH và Tổ chuyên môn phải có đánh giá đúng, khách quan đối với từng giáo viên trong công tác đổi mới PPDH và KTĐG.
 • Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm có hiệu quả.
 • Tổ chức hội giảng giáo viên dạy giỏi.
3. Các biện pháp:
- Xây dựng các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của việc đổi mới PPDH và KTĐG, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, tránh tư tưởng ngại khó hoặc đổ lỗi cho các điều kiện khách quan.
- Xây dựng phương án có sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học hiện có của nhà trường từ các tổ chuyên môn và lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra đánh giá phù hợp với lịch kiểm tra nội bộ của trường.
- Căn cứ vào yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, nội dung SGK và chương trình đã được điều chỉnh, giáo viên chủ động vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học bộ môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, phù hợp với từng đối tượng, hạn chế tình trạng đọc - chép hoặc nhìn - chép.
- Xây dựng phương án đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc đổi mới chương trình, SGK, CSVC, TB dạy học, năng lực, trình độ đội ngũ. Vì vậy, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
+ Đối với các môn khoa học thực nghiệm: thực hiện đầy đủ các bài thí nghiệm thực hành theo quy định của chương trình. Các tổ CM có phòng thí nghiệm bộ môn khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị và đồ dùng dạy học được trang bị.
+ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy, các tổ CM phải tích cực sử dụng các phần mềm dạy học phù hợp với nội dung, chương trình bộ môn, đi vào chiều sâu, tránh hình thức và quá lạm dụng CNTT. Phấn đấu mỗi  GV trong năm học này dạy từ 1- 2 tiết thao giảng có ứng dụng CNTT.
+ Việc đổi mới phương pháp phải đi liền với việc thực hiện tốt các quy chế, nề nếp chuyên môn như soạn giáo án đầy đủ, dự giờ đảm bảo số tiết quy định, ghi chép đầy đủ, sau khi dự giờ phải tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm nghiêm túc, đúng thực chất tránh chung chung, sơ sài. Sinh hoạt tổ chuyên môn phải tập trung vào việc giải quyết những vấn đề chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tự học tự bồi dưỡng, thực hiện đầy đủ các chuyên đề theo quy định. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đảm bảo cho tất cả giáo viên trong tổ thực hiện bài dạy minh họa.
+ Để nâng cao chất lượng mũi nhọn, các tổ chuyên môn tuyển chọn những học sinh giỏi, khá để có kế hoạch bồi dưỡng ngay từ lớp 11. Kết hợp với Ban đại diện CMHS để tạo thêm nguồn kinh phí, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh và cố gắng có HSG cấp quốc gia. Tỉ lệ đậu vào ĐH, CĐ cao hơn năm học trước.
+ Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm đảm bảo việc đánh giá khách quan, công bằng, đúng trình độ. Không để xảy ra tiêu cực trong cho điểm, thi cử. Các tổ CM cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng ngân hàng đề kiểm tra. Việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT cần phải được nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng, tránh sai sót.
4. Các nguồn lực:
a.Nhà trường( nội lực):
    -    Nhân lực:
+ Cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể
+ Giáo viên, nhân viên.
+ Học sinh (cán sự lớp,cán bộ Đoàn-Hội TN...)
 • Tài lực :
+ Kinh phí từ ngân sách
+ Các nguồn kinh phí tự có.
 • Vật lực :
+ Cơ sở vật chất ( Phòng học, phòng thực hành thí nghiệm.....)
+ Các trang thiết bị hỗ trợ ( Máy vi tính , đầu chiếu,...)
b. Xã hội ( ngoại lực):
- Nhân lực:
+ Cha mẹ học sinh
+ Chính quyền địa phương, các đoàn thể và các lực lượng xã hội
+ Các nhà tài trợ, các nhà Mạnh Thường quân,...
 • Tài lực:
+ Các nguồn kinh phí được tài trợ.
+ Học bổng được tài trợ.
- Vật lực: 
+ Các địa danh, các danh lam thắng cảnh phục vụ hoạt động ngoại khóa của HS.
+ Các cơ sở sản xuất, các làng nghề ở địa phương.
5. Kiểm tra, đánh giá:
- Ban giám hiệu trường chỉ đạo  hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, bảo đảm thời gian sinh hoạt và chọn việc thực hiện “Đổi mới phương pháp giảng dạy làm nội dung chính cho hoạt động chuyên môn của tổ trong suốt năm học.
- Duy trì việc kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch kiểm tra nội bộ. Giao cho tổ chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra, đánh giá việc soạn giảng của giáo viên ở các đối tượng giáo viên được đề xuất kiểm tra toàn diện trong năm học theo kế hoạch của trường, làm cơ sở để đánh giá việc kiểm tra toàn diện GV.
- Dự và phổ biến đầy đủ các chuyên đề do cấp trên tổ chức. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chuyên môn; động viên đội ngũ tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Duy trì tổ chức thao giảng dự giờ, qua đó xếp loại tay nghề GV gắn với việc thao giảng định kỳ để tiếp tục tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường, tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp cụm (nếu có).
6. Tổ chức, thực hiện: `
- Trên cơ sở kế hoạch này, căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể, từng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết của tổ và triển khai thực hiện. Tổ trưởng xây dựng kế hoạch và gửi kế hoạch về cho Hiệu trưởng xét duyệt.
 - Định kỳ hàng tháng các tổ chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của tổ cho Ban chỉ đạo cấp trường.

 
                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: 
 • - Sở Giáo dục & Đào tạo ( Báo cáo);
 • - Các tổ trưởng CM ( Thực hiện);
 • - Lưu VT, HT.
 nha sach onlinenhan chung hocsach giam giasach tam ly hoctừ Ä‘iển y học dorland

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

552044
 Hôm nay 37
 Tuần này 2317
 Tháng này 10329
 Năm này 63841
 Tất cả 552044

Online: 1

Your IP: 54.167.216.239

Hôm nay, Chủ nhật 27/05/2018

Lịch vạn niên