Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

KẾ HOẠCH THI LẠI VÀ LỊCH THI LẠI KHỐI 10 VÀ 11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)

      SỞ GDĐT KIÊN GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               
          Số: 18/KH-THPT                             Hòn Đất, ngày 25 tháng 5 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thi lại cho khối 10 và khối 11 năm học 2018-2019
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        Nhằm giúp cho những học sinh lớp 10 và 11 trong năm học 2018-2019 chưa được lên lớp thẳng có điều kiện khắc phục hạn chế, củng cố những kiến thức chưa nắm vững trong năm học, có cơ hội được lên lớp sau kỳ nghỉ hè;
        Giáo viên được phân công nhiệm vụ và những học sinh thuộc diện thi lại phải nỗ lực để nâng cao kết quả dạy học, đạt hiệu quả trong kỳ thi lại;
        Việc tổ chức thi lại phải thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT, nghiêm túc, công bằng và phản ánh đúng thực chất.
II. CÔNG VIỆC CỤ THỂ
1- Thời gian thi lại: Thứ Hai - ngày 10 tháng 6 năm 2019 (có lịch thi cụ thể).
2- Ra đề thi và đáp án:
      - Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi, nộp về BGH hạn chót là ngày 05/6/2019.
      - Hình thức ra đề thi: ra đề tự luận cho tất cả các bộ môn dựa trên nội dung ôn thi lại (nằm trong nội dung ôn thi học kỳ II của năm học 2018-2019), chú ý ra đề thi phù hợp với trình độ của học sinh thi lại, đề thi phải đảm bảo tốt khâu bảo mật.
      - Thời gian làm bài: Môn Toán và môn Văn thi 60 phút, các môn còn lại thi 45 phút.
3- Coi thi và chấm thi:
      - Coi thi: BGH phân công và lập danh sách giáo viên coi thi trước ngày 06 tháng 6 năm 2019.
      - Chấm thi: Tổ chức chấm thi tập trung: chiều ngày 10 tháng 6 năm 2019, tiến hành cắt phách bài thi. Giám khảo bắt đầu làm việc từ 14h30 ngày 10 tháng 6 năm 2019 (BGH phân công và lập danh sách giám khảo chấm thi).
4- Lập danh sách phòng thi và nhập liệu:  Phạm Hồng Ngọc.
5- Xét và công bố kết quả thi lại:
       - Xét kết quả thi lại: Từ ngày 13 tháng 6 năm 2019, thành phần gồm BGH, Trưởng Ban thanh tra ND, Đoàn trường, Tổ trưởng CM.
       - Công bố kết quả thi lại: Ngày 20 tháng 6 năm 2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, những giáo viên, nhân viên được phân công nhiệm vụ và những học sinh thuộc diện thi lại năm học 2018-2019 thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
 
Nơi nhận:                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG
  -  BGH;                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG
 - Tổ trưởng CM;                                                                                           
 -  Lưu VP.                                                                                             
                                                                                                  Trịnh Thị Yến


Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

1156773
 Hôm nay 63
 Tuần này 905
 Tháng này 2734
 Năm này 11250
 Tất cả 1156773

Online: 1

Your IP: 44.192.247.184

Hôm nay, Thứ năm 09/02/2023

Lịch vạn niên