Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI MÔN TIẾNG ANH 10 - NĂM HỌC: 2015-2016 (24/06/2016)


REVIEW FOR THE RE-EXAM – ENGLISH 10- 2016
I. Word form:
- The simple past, the present perfect, the past continuous, the past perfect
- If clause type 2
- Comparison
II. Sentence transformation:
- Make questions
- If clause type 2
- Comparison: superiority and superlative
III. Fill in the blank:
- Relative pronouns
- In, on at
- Preposition in English 10
IV. Read the passage and answer the questions
I. TENSES:
1. The simple past:
a. Động từ “ TOBE :
                  I , He, She, It, Danh từ số ít :+ was .
                  You, We, They, danh từ số nhiều + were.
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: S  +  was / were + …..
Thể phủ định :    S + wasn’t / weren’t 
Thể nghi vấn :  Was / Were  +  S  + …..? 
b. Động từ thường.
Lưu ý: Các chủ ngữ đều chia như nhau.
* Cấu trúc:
Thể khẳng định: S  +  V2
Thể phủ định:     S +  didn’t  +  Vo ……
Thể nghi vấn:      Did  +  S   + Vo ………….?
                             Yes, S did . / No, S  + didn’t.     
* Cách dùng:
a. Diễn tả một hành động sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Ex:.
b. Diễn tả hành động có tính thói quen trong quá khứ.
Ex:
* Các trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ đơn giản.
- yesterday, yesterday morning / afternoon/ evening
- last night / week / month / year
- last + thứ trong tuần : Monday, Tuesday ….
- last + mùa trong năm: summer ….
- in + năm :  1978, 2008 …
- khoảng thời gian + ago ( a week ago, two days ago ….)
2. The present perfect:
* Cấu trúc:
 
* Cách dùng:
a. Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại thường dùng với since, for.
Ex: They (live) ……….. here for ten years.
        Lan (learn)  …………….English since she (be) ……….. six years old.
Lưu ý : For + khoảng thời gian / Since + điểm thời gian. VD:
* Để đặt câu hỏi cho cụm từ “ since …, for …” dùng từ để hỏi “ HOW LONG”
How long  +  have / has  +  S   +  P.P …..?
VD: How long (you/ live) ………………………….here?
        How long (your father/ work) ……………………….. in this factory?
b. Diễn tả hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ không xác định được thời gian co thể dùng với already, just, ever, yet.
Lưu ý: Yet chỉ dùng ở thể phủ định và nghi vấn; never dùng trong thể khẳng định mang nghĩa phủ định.


 xem tiếp ....
Download: /public/hinh_bai_viet/files/ThilaiTA10.pdf

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

906638
 Hôm nay 106
 Tuần này 718
 Tháng này 6739
 Năm này 6739
 Tất cả 906638

Online: 1

Your IP: 184.72.102.217

Hôm nay, Thứ tư 27/01/2021

Lịch vạn niên