Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Kế hoạch tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017 (08/11/2016)

 
                SỞ GDĐT KIÊN GIANG
           TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
                     Số:      /KH-THPT                                      Hòn Đất, ngày 04  tháng 11  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017


          Căn cứ Kế hoạch 451/KH-UBATGTQG ngày 25/10/2016 của Ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017;
         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, trường THPT Hòn Đất triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016 – 2017 với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu
        - Đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng và những hành vi ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông cho học sinh, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật giao thông và tai nạn giao thông liên quan tới học sinh.
        - Giáo dục học sinh tuân thủ những chính sách, chủ trương, pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông, phù hợp với đối tượng tham gia cuộc thi.
II. Nội dung, đối tượng, thời gian và hình thức triển khai
       1. Nội dung: Tìm hiểu kiến thức về pháp luật TTATGT đường bộ, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn giao thông; các giả định về khắc phục tai nạn giao thông.
        2. Đối tượng: Học sinh toàn trường năm học 2016 - 2017.
        3. Thời gian: Từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2017
        4. Hình thức triển khai
          Cuộc thi “Giao thông học đường” được tổ chức trên Internet tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://egame.vn hoặc trang thông tin điện tử: www.antoangiaothong.com
         Cuộc thi sẽ có 03 (ba) vòng thi: Vòng thi cấp trường, Vòng thi cấp tỉnh và Vòng thi toàn quốc, trong đó Vòng thi toàn quốc thi tập trung tại Hà Nội (bao gồm những thí sinh đạt giải cao nhất Vòng thi cấp tỉnh của mỗi tỉnh, thành phố) kết hợp cùng lễ Tổng kết cuộc thi.
III. Tổ chức thực hiện
         1. Ban Tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017 gồm các Ông (Bà) có tên sau:
                1. Ông, Nguyễn Quang Hạnh,  Hiệu trưởng – Trưởng ban;
                2. Bà, Trịnh Thị Yến, Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban thường trực;
                3. Ông, Nguyễn Việt Chung, Bí thư Đoàn trường – Phó trưởng ban;
                4. Ông, Võ Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội LHTN – Ủy viên;
                5. Ông, Nguyễn Thanh Tới, Phó Bí thư Đoàn trường - Ủy viên;
               6. Bà, Nguyễn Lan Phương, Văn thư - Ủy viên;
               7. Bà, Nguyễn Thảo Trang, Giáo viên - Ủy viên;
               8. Bà, Nguyễn Phương Thảo, Giáo viên - Ủy viên;
               9. Ông Hà Sơn Nhật, Giáo viên - Ủy viên;
               10. Ông, Phạm Tuấn Anh, Giáo viên - Ủy viên.
 
Ban tổ chức có nhiệm vụ:
        - Tìm hiểu các thông tin liên quan đến cuộc thi tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn, hoặc http://egame.vn hoặc trang thông tin điện tử: www.antoangiaothong.com
          - Hướng dẫn cho học sinh toàn trường đăng ký tham gia cuộc thi; chuẩn bị phòng máy; tổ chức cho học sinh thi các vòng thi cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia vòng thi cấp tỉnh và đề xuất với Ban An toàn giao thông địa phương khen thưởng đối với các học sinh có thành tích cao tại Vòng thi cấp trường.
          - Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện về Trưởng ban cuộc thi.
         - Nộp danh sách học sinh tham gia (theo mẫu: tên học sinh, ngày sinh, lớp, tên tài khoản) và báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo.  
2. Phân công nhiệm vụ
        -  Đồng chí: Trịnh Thị Yến
          + Lập kế hoạch tham gia.
          + Triển khai kế hoạch đến GVCN, chi đoàn.
          + Báo cáo kết quả về Sở GD
        -  Đồng chí: Nguyễn Việt Chung (TT), Võ Quốc Hoàng
          + Lập danh sách học sinh đăng kí tham gia cuộc thi.
          + Tổ chức phòng máy cho học sinh khối 12 tham gia dự thi (báo cáo kết quả, số lượng học sinh khối 12 tham gia dự thi cho đồng chí Trịnh Thị Yến)
       - Đồng chí: Hà Sơn Nhật (TT), Nguyễn Lan Phương
          + Tổ chức phòng máy cho học sinh khối 11 tham gia dự thi (báo cáo kết quả, số lượng học sinh khối 11 tham gia dự thi về cho đồng chí Trịnh Thị Yến)
       - Đồng chí: Nguyễn Phương Thảo (TT), Nguyễn Thanh Tới
          + Tổ chức phòng máy cho học sinh khối 10 tham gia dự thi (báo cáo kết quả, số lượng học sinh khối 10 tham gia dự thi về cho đồng chí Trịnh Thị Yến)
       - Các đồng chí còn lại: Hỗ trợ
    3. Kinh phí thực hiện
          Kinh phí Giải thưởng cấp trường: Tổng giải thưởng: 2.200.000đ
         Chi đoàn Nhất: 500.000đ, Nhì: 400.000đ, Ba: 200.000đ;  Cá nhân Nhất: 500.000đ, Nhì: 400.000đ, Ba: 200.000đ
        Trường THPT Hòn Đất đề nghị các bộ phận liên quan, học sinh toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung trên để cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017 đạt kết quả cao./.
 
Nơi nhận:                                                                          
     - Sở GDĐT (để báo cáo);
     - Như trên (để thực hiện);
     - Website Trường;
     - Lưu: VT.
                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                  Nguyễn Quang Hạnh

Download: /public/hinh_bai_viet/files/KH_GiaothonghocduongL2.pdf

 

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

974122
 Hôm nay 321
 Tuần này 321
 Tháng này 8885
 Năm này 74223
 Tất cả 974122

Online: 1

Your IP: 3.236.28.137

Hôm nay, Thứ hai 26/07/2021

Lịch vạn niên