Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

KẾ HOẠCH VÀ LỊCH THI LẠI KHỐI 10, 11 NĂM HỌC 2020-2021 (07/06/2021)

      SỞ GDĐT KIÊN GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               
            Số: 22/KH-THPT                                     Hòn Đất, ngày 29 tháng 5 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Thi lại cho học sinh lớp 10 và lớp 11 năm học 2020-2021
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        Nhằm giúp cho những học sinh lớp 10 và 11 trong năm học 2020-2021 chưa được lên lớp thẳng có điều kiện khắc phục hạn chế, củng cố những kiến thức chưa nắm vững trong năm học, có cơ hội được lên lớp sau kỳ nghỉ hè;
        Giáo viên được phân công nhiệm vụ và những học sinh thuộc diện thi lại phải nỗ lực để nâng cao kết quả dạy học, đạt hiệu quả trong kỳ thi lại;
        Việc tổ chức thi lại phải thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT; nghiêm túc, công bằng và phản ánh đúng thực chất.
II. CÔNG VIỆC CỤ THỂ
1- Thời gian thi lại: Ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2021 (có lịch thi cụ thể).
2- Ra đề thi và đáp án:
     - Ban Giám hiệu chỉ đạo Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi, nộp về BGH hạn chót là ngày 05/6/2021.
      - Hình thức ra đề thi: ra đề tự luận cho tất cả các bộ môn dựa trên nội dung ôn thi lại (nằm trong nội dung ôn thi học kỳ II của năm học 2020-2021), chú ý ra đề thi phù hợp với trình độ của học sinh thi lại, đề thi phải đảm bảo tốt khâu bảo mật.
     - Thời gian làm bài: Môn Toán và môn Văn thi 60 phút, các môn còn lại thi 45 phút.
3- Coi thi và chấm thi:
     
- Coi thi: BGH phân công giáo viên coi thi trước ngày 07 tháng 6 năm 2021.
    - Chấm thi: Tổ chức chấm thi tập trung: 14 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2021 tiến hành cắt phách bài thi. Giám khảo bắt đầu làm việc từ 14h30 ngày 11 tháng 6 năm 2021 (BGH phân công Giám khảo chấm thi).
4- Lập danh sách phòng thi và nhập liệu: Phạm Hồng Ngọc.
5- Xét và công bố kết quả thi lại:
     - Xét kết quả thi lại: Từ ngày 18 tháng 6 năm 2021, thành phần gồm BGH, Trưởng Ban thanh tra ND, Đoàn trường, Tổ trưởng CM, GVCN lớp.
     - Công bố kết quả thi lại: Ngày 22 tháng 6 năm 2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, những giáo viên, nhân viên được phân công nhiệm vụ và những học sinh thuộc diện thi lại năm học 2020-2021 thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
 
Nơi nhận:                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG
 
  -  BGH;                                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG
   
- Tổ trưởng CM;                                                                                           
   -  Lưu VP.                                                                                      Trịnh Thị Yến     Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

974112
 Hôm nay 311
 Tuần này 311
 Tháng này 8875
 Năm này 74213
 Tất cả 974112

Online: 2

Your IP: 3.236.28.137

Hôm nay, Thứ hai 26/07/2021

Lịch vạn niên