Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức, người lao động khi làm việc tại trường THPT Hòn Đất (18/11/2017)

 SỞ GDĐT KIÊN GIANG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TR
ƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                                                   Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc
 Hòn Đất, ngày 20 tháng 02 năm 2015
 
 QUY ĐỊNH
về Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức khi làm việc tại trường THPT Hòn Đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-THPT_HĐ  ngày 20/2/2015
của Hiệu trưởng  trường THPT Hòn Đất)
 
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 
Điều 1: Xây dựng Quy định về Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức khi làm việc tại trường THPT Hòn Đất để giúp BGH tổ chức, điều hành các hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, phát huy tính dân chủ  và tăng cường kỷ cương trong nhà trường.
Điều 2: Là căn cứ để xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ trong nhà trường. đồng thời là căn cứ để đánh giá xếp loại và giám sát việc chấp hành Nội quy cơ quan, Quy chế của ngành và pháp luật của nhà nước.
 Chương II
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
Điều 3: Ứng xử của Công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ được giao
Những việc phải làm
1. Thực hiện nghiêm túc Nội quy cơ quan, các Quy định của ngành, pháp luật của Nhà nước;
2. Có đạo đức, nhân cách trong sáng; có lối sống giản dị, lành mạnh của người giáo viên;
3. Chủ động, sáng tạo, khoa học và có kỉ luật trong thực hiện nhiệm vụ; có trách nhiệm và tự chịu trách trong công việc được giao;
4. Dạy học và giáo dục đúng theo chương trình, kế hoạch của ngành; kiểm tra, đánh giá theo quy định; ra vào lớp đúng giờ;
5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của bản thân; Luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực;
6. Đóng góp ý kiến, hiến kế trong quản lí, điều hành của Hiệu trưởng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường;
7. Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
8. Mặc trang phục công sở, đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định.
Những việc không được làm
1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
2. Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân, tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi;
3. Phân biệt đối xử về dân tộc, nam, nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo dưới mọi hình thức.

4. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

5. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước.

6. Hút thuốc lá; uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.
7.  Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.
8.  Đánh bạc dưới mọi hình thức và tham gia các tệ nạn xã hội,các hoạt động giải trí không lành mạnh.
Điều 4: Ứng xử của Công chức, viên chức đối với đồng nghiệp
1. Những việc phải làm

- Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau;
- Phê bình, góp ý khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng;
- Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao;
- Khi phát hiện công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức và phản ánh đến lãnh đạo cơ quan, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh đó.

2. Những việc không được làm

- Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp;
- Thông tin nói xấu, vu khống không đúng sự thật, gây dư luận không lành mạnh. Gây mất đoàn kết nội bộ;
- Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục bộ địa phương.

Điều 5: Ứng xử của Công chức, viên chức đối với các tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh
1. Những việc phải làm

- Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin;
- Bảo đảm nội dung trao đổi đúng với nội dung công việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh cần;
- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh đến liên hệ công tác chấp hành nghiêm Nội quy cơ quan;
- Giữ gìn bí mật về thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật cơ quan, bí mật cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Những việc không được làm

- Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, thờ ơ, gây khó khăn đối với tổ chức cá nhân;
- Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 6: Ứng xử của lãnh đạo đơn vị
1. Những việc phải làm

- Phân công công việc cho từng viên chức trong đơn vị công khai, hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ và năng lực chuyên môn của từng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. - Khen thưởng kịp thời công chức, viên chức có thành tích; xử lý kỷ luật nghiêm, khách quan đối với công chức, viên chức vi phạm  nội quy cơ quan; quy chế hoạt động của Ngành, pháp luật của Nhà nước;
- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức để phân công nhiệm vụ phù hợp nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ;
- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho tất cả công chức, viên chức được học tập, nâng cao trình độ và phát huy khả năng sáng tạo, sáng kiến trong công việc;
- Tôn trọng, tạo niềm tin cho công chức, viên chức khi giao nhiệm vụ; Có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, tạo thuận lợi để công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ;
- Lắng nghe ý kiến phản ánh của công chức, viên chức; bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý;
- Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết và môi trường văn hóa trong đơn vị.

2. Những việc không được làm

- Chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng, xem thường cấp dưới, không gương mẫu, nói không đi đôi với làm;
- Khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm thiếu khách quan;
- Cản trở, xử lý không đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc cá thông tin khác về người tố cáo;
Điều 7. Ứng xử của công chức, viên chức với học sinh
1. Những việc phải làm
- Tôn trọng nhân cách của học sinh; kiềm chế, bình tĩnh, kiên trì và mềm mỏng nhưng cương quyết, triệt để khi xử lý các vi phạm của học sinh;
-  Công bằng, tận tình, chu đáo và có trách nhiệm với học sinh; khi giáo dục học sinh phải coi các em như con, em của mình và đề ra các biện pháp giáo dục phù hợp.
- Khích thích tinh thần, thái độ học tập của học sinh bằng nhiều biện pháp khác nhau, hình thành động cơ học tập đúng đắn; khơi dậy sự tự tin trong mỗi em học sinh; động viên, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi các em gặp phải;
- Biết xin lỗi học sinh nếu thấy mình sai.
2. Những việc không được làm
- Không trù dập, ghét bỏ, thơ ơ với học sinh;
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh;
- Tổ chức dạy thêm trái quy định; ép buộc học sinh học thêm để thu tiền;
- Có hành động vượt ngưỡng trong quan hệ thầy trò.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
 Điều 8. Quy định về Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức khi làm việc tại trường THPT Hòn Đất thực hiện từ năm học 2014 – 2015 và có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 9. Quy chế được triển khai trước Hội đồng nhà trường. Công chức, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc quy chế này.
 
 
            HIỆU TRƯỞNG
             (đã ký)
               Nguyễn Quang Hạnh

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

1334393
 Hôm nay 145
 Tuần này 911
 Tháng này 6634
 Năm này 16890
 Tất cả 1334393

Online: 1

Your IP: 3.237.34.21

Hôm nay, Thứ tư 21/02/2024

Lịch vạn niên